Klientská zóna

O nás

Spoločnosť bola založená v roku 1993. Predmetom podnikania bola správa tepelného a bytového hospodárstva.

Už 20 rokov spoločnosť vykonáva činnosti správcu podľa zákona č. 182/1993 a poskytuje služby spoločenstvám vlastníkov bytov.

V súčasnosti sme rodinnou spoločnosťou a dôležité je pre nás poskytovať služby jednoducho a prehľadne, tak aby majitelia bytov užívali svoje byty naplno. Správu riešime transparentne a hľadáme najkvalitnejšie a najrýchlejšie riešenia.

Dokumenty týkajúce sa bytových domov sú online, máte tak kedykoľvek možnosť nazrieť a vidieť ako hospodárite. 

Ponúkame

Ponúkame svoje služby existujúcim spoločenstvám vlastníkov bytov, ktoré hľadajú partnera pre vedenie účtovníctva prípadne iné oblasti správy. 

Exitujúcim bytovým domov , ktoré boli v správe bytového družstva a chcú zmeniť spôsob správy a založiť spoločenstvo vlastníkov bytov prípadne uzavrieť zmluvu o správe.

Novovybudovaným bytovým domov , ktoré uvažujú či si na správu zvolia spločenstvo vlastníkov bytov alebo uzavrú zmluvu so správcom.

Pre Vás

Každý bytový dom má svoje špecifiká, a preto sme v oblasti správy veľmi flexibilní. Nastavujeme naše služby podľa jedinečných potrieb klientov. Potrebujete právne služby? Chcete pomôcť s ekonomikou? Alebo potrebujete jedného spoľahlivého partnera na všetko? Je to vecou dohody.